Hammaddesi petrol olup, tuzla birleşiminden oluşan dayanıklı sentetik bir üründür.  Geomembran malzemelerinin homojen olması gerekmektedir. Homojenliği sağlamak için uygun tesislerde bir dizi işlemden geçirilirler.

PVC’den imal edilmiştir. T-Grip olarak adlandırılmasının sebebi üzerinde boyuna tüm hat boyunca kesintisiz devam eden T şeklindeki tırnaklarının olmasıdır.

 
Geoser PVC Su Tutucu Bantlar pvc reçinesi ile çeşitli katalizatör, stabilizatör, boyar maddeler, sertleştirici, plastikleştirici maddeler içeren karşımın uygun sıcaklık ve basınç altında işlenip ekstruderlerde şekillendirilmesi ile fabrikamızda üretilmektedir.
 
Polietilen (PE); ismini monomer haldeki etilenden alır. Etilenin çeşitli metodlarla polimerizasyonu ile Polietilen halini almaktadır.
 
HDPE’den imal edilmiştir. T-Grip olarak adlandırılmasının sebebi üzerinde boyuna tüm hat boyunca kesintisiz devam eden T Şeklindeki tırnaklarının olmasıdır.
 
Geoser EPDM Geomembran; etilen ve propilen diene monomerden mamul elastikiyeti artırılmış su yalıtım malzemesidir.
 
Geoser Geotekstil keçe temel, zemin, kaya ve toprak malzeme de kullanılan geçirgen tekstil ürünüdür. Polyester olarak üretilmektedir.
 
Geoser PE Geogrid’ler yüksek yoğunluktaki polietilenden üretilen yüksek mukavemete, düşük sünmeye sahip geosentetik malzemelerdir.
 
Geoser Geocell düşük veya yüksek yoğunluktaki polietilen malzemenin Geosentetik bir ürün olan Geocell (Hücresel dolgu sistemleri), yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) üretilen, hafif ve esnek yapısıyla genişletilerek kullanılan üç boyutlu tabakalardır.
 
Bentonit esaslı hammaddenin örgülü ve örgüsüz geotekstil arasına hapsedilmesi ile imal edilen Geosentetik kil örtüler geçirimsizliği sağlamak amaçlı kullanılırlar. Toz ve granuler halde imal edilebilirler.
 
Kolay uygulama sağlanmasıyla birlikte yüksek elastikiyete sahip formülasyonu vardır.

Bir çok kimsayal maddeye karşı yüksek direnç göstermesinin yanı sıra bitki köklerine de dayanıklıkları vardır.